Om licenser och cookies

Cookies

På LokalerMalmö.se används sessionscookies för att vi i vissa fall ska kunna anpassa informationen till varje unik besökare. För att LokalerMalmö.se ska fungera optimalt och att alla sidor visas på ett korrekt sätt så krävs det att din webbläsare godkänner cookies. Om du väljer att inte ta emot cookies kan du justera detta i webbläsaren. Du kan läsa mer om cookies på Post & Telestyrelsens webbplats: www.pts.se.

Personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas i linje med personuppgiftslagen (1998:204), vilket innebär att vi inte använder dina personuppgifter för andra ändamål än de som angivits. Vi garanterar också att alla personliga uppgifter är konfidentiella och att de inte vidaredistribueras till tredje part.

Övriga licenser

All copyright på sidan innehas av LokalerMalmö.se om inget annat anges. Bilder som inte är egenproducerade används med copyrightinnehavarens tillstånd eller är fria från copyright. På sajten används ikoner ur famfamfam Silk vilka är licensierade därefter, övriga ej egenproducerade ikoner är fria från copyright.