Magasinet Lokalnytt i Malmö

Sveriges ledande magasin för lediga lokaler

Lokalnytt distribueras i Malmö tio gånger per år. Mottagarna och läsarna är främst beslutsfattare på företagen i regionen. Efter närmare 15 år på marknaden i Malmö har vi ett mycket pricksäkert adressregister, vilket leder till att ni som annonsör får en kostnadseffektiv och välkänd marknadsföringskanal för era lediga lokaler. Magasinet Lokalnytt är även utmärkt för varumärkesbyggande och profilering.

Magasinet Lokalnytt är ett påkostat magasin som distribueras till samtliga företag inom den privata och offentliga sektorn med fem eller fler anställda. Varje utgåva når fler än 8 000 företag i regionen. Lokalnytt skickas även ut digitalt som e-magasin till företag i regionen. Förutom Malmös största utbud av lediga lokaler och fastigheter så kan läsarna också ta del av magasinets färska hyresbarometer, flytt-trender och råd och tips i flyttprocessen. Lokalnytt är med andra ord en utmärkt kanal för att hålla sig ajour på lokalmarknaden i regionen.

Senaste utgåvan

Öresund 6 / 2013
Öresund 6 / 2013

Tidigare utgåvor

För mer information kontakta oss.